Til forsiden
Udskriv siden


Fr. Brummer

Universitetsboghandler

OphørtAdresse: Østergade 34 (Efterslægtselskabets Gaard) København
By: København K
Historie 

1797 den tyskfødte forlagsboghandler Fr. Brummer (1768-1836) etablerer en forretning, "der efterhånden blev af virkelig betydning." Han har tidligere arbejdet 9 år hos universitetsboghandler Chr. G. Proft, København.

30.5.1798 udnævnes til universitetsboghandler efter afdøde Frederik Chr. Pelt, imod at han »skulde holde Bøger, brugelige i alle Fakulteter, tilkjøbs og give to Expl. til Universitetsbiblioteket af alle de Bøger, han forlagde«

1803 udgiver Adam Oehlenschlägers debutdigtsamling »Digte« (1803).

1818-36 senere boghandler A.T. Speer (1803-68) er lærling og medhjælper der.

1825 udgiver han Carl Ottos "Phrænologien".

21.4.1836 Brummer dør. En auktion over hans varelager indbringer ifølge et samtidigt brev «uforklarlig lidet», og hans forlag sælges til boghandler B.S. Langhoff (Schubothes Boghandel) for kun 7000 Rdl.

1838 Søren Boe Langhoff (1797-1864), der har overtaget sin svigerfar J.J.H. Schubothes boghandel og forlag, overtager Fr. Brummers Forlag og får derved bl.a. rettighederne til Foersoms oversættelse af »Shakespeares Tragedier«, hvis 3. udgave han besørger i omarbejdet form ved Edv. Lembcke.

 
Personer: