Til forsiden
Udskriv siden

Klik på en region og se boghandlerne


Tryde, Ove Vilhelm

(29.11.1870-8.4.1956) søn af Vilhelm Tryde, student 1888 og teologisk embedseksamen 1894. Udlært i sin fars boghandel og volontør og medhjælper i boglader i Berlin, Paris og London til 1897, hvorefter han vendte tilbage til sin far. – Tog som studerende ivrigt del i det akademiske foreningsliv, i Studenterforeningen, Akademisk Skytteforening og Akademisk Missionsforening, hvor han var kasserer. Deltog i nordiske studentermøder med kristeligt program og repræsenterede Studenterforeningen ved forskellige lejligheder, bl.a. ved Kong Oscar II’s regeringsjubilæum i Stockholm i 1897. – Også inden for branchen var han meget aktiv: I Den danske Boghandlerforenings Tilsynsudvalg, i Udvalget for Bogudstilling, som medlem af Kursusudvalget, Hjælpekassen, næstformand i Den danske Boghandlerforening, deltog i mange internationale møder og kongressser og arbejdede internationalt for branchen, bl.a. under 1. Verdenskrig, hvor den internationale forlæggerkongres blev sprængt. Han arbejdede for en genoprettelse sammen med andre neutrale lande. Da det omsider lykkedes, valgtes han 1931 til kongressens formand, senere viceformand og 1936 som æresmedlem. – Boghåndværk havde også hans store intreresse, både hjemme og internationalt deltog han i arbejdet med udstillinger og udvælgelse af værker og sad i bestyrelsen for Forening for Boghaandværk. Uden for branchen var det bl.a. Understøttelsesanstalten for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den civile og adskillige Stænders Enkekasse, Københavns Brandforsikring og Foreningen til trængende Skolebørns Beklædning, der nød godt af hans engagement. – Holdt foredrag og skrev artikler i danske og udenlandske tidsskrifter om brancheforhold, skrev 63 danske boghandleres biografier i "Dansk Biografisk Leksikon og i bogen "Danske Boghandlerbiografier" (Gad, 1947). – Hædersbevisninger: R. 1921, Officier de l’Instruction publique 1923, Ridder af Æreslegionen 1926, D.M. 1937. – Gift 8.7.1903 med Emma Adelaide Augusta Rich (f. 23.11.1879-27.5.1945) datter af fabrikant Thorvald Peter Rich og Emma Adelaide Augusta Gjede. (Dolleris IV + VM + Dansk Boghandler T. 1.6.1945).


Forretninger

Foreninger

Litteratur om bogbranchen - et udvalg

Andersen, Otto: Tidsbilleder fra boghandelens verden, P. Haase & Søns Forlag, 1965.

Andersen, Otto og Aleks. Frølund: Bogladen – Dens ydre og indre, Den Danske Boghandlermedhjælperforening, 1926.

Boghandlermedhjælperen, red. C. Corneliussen, 1900.

Bøger og Forlag i Danmark i 125 år, 1837 - 1962, Den Danske Forlæggerforening, 1962.

O.H. Delbanco: Festskrift i Anledning af Boghandlerforeningens halvthundredaarsdag den 18. Januar 1887, Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn, 1887.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere. En personalhistorisk Haandbog, København, 1893.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere. En personalhistorisk Haandbog, Anden Udgave, Odense, 1906.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere 1837 – 1892 (Forsaavidt de ikke findes i Udgaven 1893). En personalhistorisk Haandbog, Odense, 1912.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere 1906 – 1918. En personalhistorisk Haandbog, Vejle, 1918.

Dolleris, Andreas: Den Danske Boghandel i Sønderjylland 1837 - 1920 – En historisk Fremstilling, Særtryk fra "Bogormen", 1920.

Dolleris, Andreas: Den Danske Provinsboghandels Historie – fra omtrent 1800 til 1915, Den Danske Provinsboghandlerforenings Stiftelse, 1986.

Frøland, Aleks.: Dansk boghandels historie 1482 – 1945. Med et kapitel om bogen i oldtid og middelalder, Gyldendal, 1974.

Hassø, Arthur G.: Den Danske Boghandlerforenings Historie gennem hundrede Aar, Den Danske Boghandlerforening, 1937.

Holst, Poul: En forlagsboghandler og hans virksomhed. En beretning om Otto B. Wroblewski’s virke i dansk boghandel og forlagsvirksomhed, privattryk, 2001.

Jørgensen, Niels Chr. og Niels Erik Knudsen: BMF’s historie 1883 – 1983, Den Danske Boghandlermedhjælperforening, 1983.

Koppel, Henrik: Spredte Træk af Boghandelens Historie, Henrik Koppels Forlag, 1932.

Nyrop, Camilius: Bidrag til Den Danske Boghandels Historie 1-2, Gyldendalske Boghandel, 1870.

Nyrop, Camilius: Huset Milo Oense - Bidrag til dansk boghandels historie, 1898.

Tryde, Ove: Danske Boghandler Biografier, G.E.C. Gads Forlag, 1947.

Wroblewski, Otto B.: "Om Boghandelen i Danmark i det 19. Aarhundrede", 1901.