Til forsiden
Udskriv siden

Klik på en region og se boghandlerne


Tryde, Vilhelm Adolph Conrad

(30.10.1837-9.4.1918) var født på gården Nøjsomhed i Lyngby, søn af proprietær, cand.jur. Frederik Vilhelm Tryde og Franzine Emilie Huulevad. (Tryde er en gammel dansk præsteslægt, navnet stammer fra landsbyen Tryde i Skåne, hvorfra stamfaderen emigrerede ved Skånes afståelse). – Udlært hos J. Wagner, Helsingør og medhjælper hos H.J. Bing & Søn 1857-62, dels i boghandelen, dels som forvalter på porcelænsfabrikken Bing & Grøndahl. – Medhjælper hos Otto Schwartz, som han dog hurtigt forlod for 1.1.1863 at overtage O.P. Riis’s Boghandel i Slesvig. Den var grundlagt et halvt år tidligere, juni 1862, men ejeren døde i december. Tryde førte forretningen i sit eget navn til 6.2.1864, hvor østrigerne rykkede ind i byen og han samme dag blev tvunget til at forlade den. Fik ansættelse ved Korpsintendanturen til udgangen af august. Efter fredsslutningen og Danmarks afståelse af Sønderjylland etablerede han sig i København med kunst og kunstbøger som speciale og med kunder over hele Skandinavien. – Stillede store krav både til sig selv og til sit personale. Hans forretning var et søgt lærested. – Beklædte flere tillidsposter i branchen, bl.a. var han 1903-10 formand for Boghandlerforeningen á 1837. Deltog i velgørende arbejde, bl.a. støtte af bildende kunstnere og fattige skolebørn. – Gift med Ovine Frederikke Dorthea f. Tryde (2.2.1842-11.9.1921) datter af urtekræmmer Casper Chr. Tryde og Emma Cæcilie Marie Stinck. (Dansk Biografisk Leksikon + Dansk Boghandlertidende 15.9.1921, Dolleris II + IV +Tryde).


Forretninger

Foreninger

Litteratur om bogbranchen - et udvalg

Andersen, Otto: Tidsbilleder fra boghandelens verden, P. Haase & Søns Forlag, 1965.

Andersen, Otto og Aleks. Frølund: Bogladen – Dens ydre og indre, Den Danske Boghandlermedhjælperforening, 1926.

Boghandlermedhjælperen, red. C. Corneliussen, 1900.

Bøger og Forlag i Danmark i 125 år, 1837 - 1962, Den Danske Forlæggerforening, 1962.

O.H. Delbanco: Festskrift i Anledning af Boghandlerforeningens halvthundredaarsdag den 18. Januar 1887, Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn, 1887.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere. En personalhistorisk Haandbog, København, 1893.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere. En personalhistorisk Haandbog, Anden Udgave, Odense, 1906.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere 1837 – 1892 (Forsaavidt de ikke findes i Udgaven 1893). En personalhistorisk Haandbog, Odense, 1912.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere 1906 – 1918. En personalhistorisk Haandbog, Vejle, 1918.

Dolleris, Andreas: Den Danske Boghandel i Sønderjylland 1837 - 1920 – En historisk Fremstilling, Særtryk fra "Bogormen", 1920.

Dolleris, Andreas: Den Danske Provinsboghandels Historie – fra omtrent 1800 til 1915, Den Danske Provinsboghandlerforenings Stiftelse, 1986.

Frøland, Aleks.: Dansk boghandels historie 1482 – 1945. Med et kapitel om bogen i oldtid og middelalder, Gyldendal, 1974.

Hassø, Arthur G.: Den Danske Boghandlerforenings Historie gennem hundrede Aar, Den Danske Boghandlerforening, 1937.

Holst, Poul: En forlagsboghandler og hans virksomhed. En beretning om Otto B. Wroblewski’s virke i dansk boghandel og forlagsvirksomhed, privattryk, 2001.

Jørgensen, Niels Chr. og Niels Erik Knudsen: BMF’s historie 1883 – 1983, Den Danske Boghandlermedhjælperforening, 1983.

Koppel, Henrik: Spredte Træk af Boghandelens Historie, Henrik Koppels Forlag, 1932.

Nyrop, Camilius: Bidrag til Den Danske Boghandels Historie 1-2, Gyldendalske Boghandel, 1870.

Nyrop, Camilius: Huset Milo Oense - Bidrag til dansk boghandels historie, 1898.

Tryde, Ove: Danske Boghandler Biografier, G.E.C. Gads Forlag, 1947.

Wroblewski, Otto B.: "Om Boghandelen i Danmark i det 19. Aarhundrede", 1901.