Til forsiden
Udskriv siden

Klik på en region og se boghandlerne


Jacobsen, Jane Irming

(f.1955) blev udlært 1976-78 i Tarup Centrets Boghandel i Odense og var i 6 måneder på kontoret i Den danske Boghandlerforening og i to-et-halvt år sekretær i leksikonredaktionen på Gyldendal. Kortvarige jobs i Biblioteksboghandelen og på Nyt Nordisk Forlag, begge København efterfulgt af 10 år uden for branchen, hvor hun bl.a. i 4 år var sekretær i et saneringsselskab. I 1990 tog hun en kontoruddannelse, men 1.5.1993 vendte hun tilbage til bogbranchen og overtog Fjerritslev Boghandel efter Poul Hahn-Pedersen. Hun drev den i kun et par år, men gjorde det godt, øgede omsætningen væsentligt, men havde svært ved at skaffe personale og valgte at sælge – også at familiehensyn. Hun synes, at hun har for lidt tid til sine to små børn, og hendes mand Jørgen, der var ansat ved kriminalpolitiet i Horsens, kunne ikke blive forflyttet. – Så var hun i et par år leder af Teknisk Boghandel i Horsens, men etablerede i 1998 ny forretning, Hedensted Bøger og Papir, med bøger, papir og legetøj. Forretningen solgte hun 2001 til Gitte Andersen. (Oplysninger fra Hilda Rasmussen).


Forretninger

Litteratur om bogbranchen - et udvalg

Andersen, Otto: Tidsbilleder fra boghandelens verden, P. Haase & Søns Forlag, 1965.

Andersen, Otto og Aleks. Frølund: Bogladen – Dens ydre og indre, Den Danske Boghandlermedhjælperforening, 1926.

Boghandlermedhjælperen, red. C. Corneliussen, 1900.

Bøger og Forlag i Danmark i 125 år, 1837 - 1962, Den Danske Forlæggerforening, 1962.

O.H. Delbanco: Festskrift i Anledning af Boghandlerforeningens halvthundredaarsdag den 18. Januar 1887, Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn, 1887.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere. En personalhistorisk Haandbog, København, 1893.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere. En personalhistorisk Haandbog, Anden Udgave, Odense, 1906.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere 1837 – 1892 (Forsaavidt de ikke findes i Udgaven 1893). En personalhistorisk Haandbog, Odense, 1912.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere 1906 – 1918. En personalhistorisk Haandbog, Vejle, 1918.

Dolleris, Andreas: Den Danske Boghandel i Sønderjylland 1837 - 1920 – En historisk Fremstilling, Særtryk fra "Bogormen", 1920.

Dolleris, Andreas: Den Danske Provinsboghandels Historie – fra omtrent 1800 til 1915, Den Danske Provinsboghandlerforenings Stiftelse, 1986.

Frøland, Aleks.: Dansk boghandels historie 1482 – 1945. Med et kapitel om bogen i oldtid og middelalder, Gyldendal, 1974.

Hassø, Arthur G.: Den Danske Boghandlerforenings Historie gennem hundrede Aar, Den Danske Boghandlerforening, 1937.

Holst, Poul: En forlagsboghandler og hans virksomhed. En beretning om Otto B. Wroblewski’s virke i dansk boghandel og forlagsvirksomhed, privattryk, 2001.

Jørgensen, Niels Chr. og Niels Erik Knudsen: BMF’s historie 1883 – 1983, Den Danske Boghandlermedhjælperforening, 1983.

Koppel, Henrik: Spredte Træk af Boghandelens Historie, Henrik Koppels Forlag, 1932.

Nyrop, Camilius: Bidrag til Den Danske Boghandels Historie 1-2, Gyldendalske Boghandel, 1870.

Nyrop, Camilius: Huset Milo Oense - Bidrag til dansk boghandels historie, 1898.

Tryde, Ove: Danske Boghandler Biografier, G.E.C. Gads Forlag, 1947.

Wroblewski, Otto B.: "Om Boghandelen i Danmark i det 19. Aarhundrede", 1901.