Til forsiden
Udskriv siden

Klik på en region og se boghandlerne


Dam, William

(7.3.1904-19.12.1973) født i Rønne, søn af købmand Peter Dam (f. 10.6.1870) og Karoline Bendtsen (f.27.4.1876). – Udlært hos sin forgænger Frits Sørensen i Rønne 1922-26 og i nogle år medhjælper hos Mackeprang i Nykøbing F. Han overtog sin gamle læreplads 1.7.1933, og det var Frits Sørensen selv, der opfordrede ham, og da Dam ikke havde så mange penge, aftalte de, at han kunne afdrage salgssummen over 2 år. På et enkelt stykke papir gav Frits Sørensen personalet besked om "at efterkomme Dams ordrer og Vagn Petersen om at udlevere Nøgle og Kassebeholdning". – William Dam var et meget aktivt menneske, der foruden bogladen drev rejsebureau (Oversøisk Passagerbureau) og også selv rejste meget. Efter krigen fik han koncession på flyveruten København-Rønne, og da udvandringsbølgen i 1950’erne satte ind, blev han bemyndiget til at godkende bornholmske emigranter til både Canada og USA (flere hundrede). Senere i 1950’erne udmøntede hans store rejseaktivitet sig i oprettelse af en specialafdeling med kunsthåndværk, antikt porcelæn, ægte tæpper m.v. fra Fjernøsten. Afdelingen kaldtes i folkemunde ‘Kinakælderen’, da den var indrettet i kælderen under boghandelen. – Gift 20.11.1933 i Gram med Martha Falkenberg (f.6.10.1909) født i Gram, datter af elektricitetsværksbestyrer Martin Falkenberg (f.12.5.1872) og Anna Kjellerup (28.2.1873-7.9.1915). (VM, 1947 + Mogens Dam, 2005).


Forretninger

Litteratur om bogbranchen - et udvalg

Andersen, Otto: Tidsbilleder fra boghandelens verden, P. Haase & Søns Forlag, 1965.

Andersen, Otto og Aleks. Frølund: Bogladen – Dens ydre og indre, Den Danske Boghandlermedhjælperforening, 1926.

Boghandlermedhjælperen, red. C. Corneliussen, 1900.

Bøger og Forlag i Danmark i 125 år, 1837 - 1962, Den Danske Forlæggerforening, 1962.

O.H. Delbanco: Festskrift i Anledning af Boghandlerforeningens halvthundredaarsdag den 18. Januar 1887, Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn, 1887.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere. En personalhistorisk Haandbog, København, 1893.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere. En personalhistorisk Haandbog, Anden Udgave, Odense, 1906.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere 1837 – 1892 (Forsaavidt de ikke findes i Udgaven 1893). En personalhistorisk Haandbog, Odense, 1912.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere 1906 – 1918. En personalhistorisk Haandbog, Vejle, 1918.

Dolleris, Andreas: Den Danske Boghandel i Sønderjylland 1837 - 1920 – En historisk Fremstilling, Særtryk fra "Bogormen", 1920.

Dolleris, Andreas: Den Danske Provinsboghandels Historie – fra omtrent 1800 til 1915, Den Danske Provinsboghandlerforenings Stiftelse, 1986.

Frøland, Aleks.: Dansk boghandels historie 1482 – 1945. Med et kapitel om bogen i oldtid og middelalder, Gyldendal, 1974.

Hassø, Arthur G.: Den Danske Boghandlerforenings Historie gennem hundrede Aar, Den Danske Boghandlerforening, 1937.

Holst, Poul: En forlagsboghandler og hans virksomhed. En beretning om Otto B. Wroblewski’s virke i dansk boghandel og forlagsvirksomhed, privattryk, 2001.

Jørgensen, Niels Chr. og Niels Erik Knudsen: BMF’s historie 1883 – 1983, Den Danske Boghandlermedhjælperforening, 1983.

Koppel, Henrik: Spredte Træk af Boghandelens Historie, Henrik Koppels Forlag, 1932.

Nyrop, Camilius: Bidrag til Den Danske Boghandels Historie 1-2, Gyldendalske Boghandel, 1870.

Nyrop, Camilius: Huset Milo Oense - Bidrag til dansk boghandels historie, 1898.

Tryde, Ove: Danske Boghandler Biografier, G.E.C. Gads Forlag, 1947.

Wroblewski, Otto B.: "Om Boghandelen i Danmark i det 19. Aarhundrede", 1901.