Til forsiden
Udskriv siden

Klik på en region og se boghandlerne


Sørensen, Frits Louis

(12.11.1856-13.4.1943) født på Valbygaard ved Slagelse, søn af handelsgartner Rasmus Nielsen Sørensen og Mathilde Danckert. – Efter præliminæreksamen 1872 udlært hos P. Bjørnbak, Rønne og dennes efterfølger L.F. Bjerg 1872-75. Medhjælper hos Bielefeldt, København til 1879, hvor han rejste til Rønne og reetablerer boghandlen (sin tidl. læreplads), der var gået konkurs. Og han åbnede filialer. Ansatte på et tidspunkt en bestyrer og drev grossistvirksomhed med huder og skind i København, hvor han også investerede i ejendomme. Han blev en holden mand og var også meget generøs. Oprettede Frits Sørensen og hustru Agathe's Rejselegat for yngre Boghandlermedhjælpere (i dag en del af BMF’s Rejselegat) og et snapselegat i Boghandlerforeningens regi, der næsten gjorde ham udødelig. Han gav også penge til BMF's Pensionsforening, Boghandlernes Hjælpekasse og Boghandlernes Hus. Blev i 1936 tildelt BMF's ærestegn, Gulduglen. – Var også disponent for Rønne Theater og meget rejsende: Norge, Sverige, Tyskland, Tyrol, Bøhmen, Frankrig, Holland og Belgien. – Gift 1. gang 7.9.1888 med Emma Marie Sophie Bradt (f.17.7.1864 i København) datter af cand.phil. Peter Daniel Henrik Bradt og Marie Schreiber. – Gift 2. gang med Agathe F.V. Mathiesen (f.17.9.1889 i Maribo) datter af bagermester Andreas Vilhelm Mathiesen og Johanne Louise G.M. Soergel, Hamborg. (Dolleris III + IV + Mogens Dam + Bogormen, november 1936).


Forretninger

Foreninger

Litteratur om bogbranchen - et udvalg

Andersen, Otto: Tidsbilleder fra boghandelens verden, P. Haase & Søns Forlag, 1965.

Andersen, Otto og Aleks. Frølund: Bogladen – Dens ydre og indre, Den Danske Boghandlermedhjælperforening, 1926.

Boghandlermedhjælperen, red. C. Corneliussen, 1900.

Bøger og Forlag i Danmark i 125 år, 1837 - 1962, Den Danske Forlæggerforening, 1962.

O.H. Delbanco: Festskrift i Anledning af Boghandlerforeningens halvthundredaarsdag den 18. Januar 1887, Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn, 1887.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere. En personalhistorisk Haandbog, København, 1893.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere. En personalhistorisk Haandbog, Anden Udgave, Odense, 1906.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere 1837 – 1892 (Forsaavidt de ikke findes i Udgaven 1893). En personalhistorisk Haandbog, Odense, 1912.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere 1906 – 1918. En personalhistorisk Haandbog, Vejle, 1918.

Dolleris, Andreas: Den Danske Boghandel i Sønderjylland 1837 - 1920 – En historisk Fremstilling, Særtryk fra "Bogormen", 1920.

Dolleris, Andreas: Den Danske Provinsboghandels Historie – fra omtrent 1800 til 1915, Den Danske Provinsboghandlerforenings Stiftelse, 1986.

Frøland, Aleks.: Dansk boghandels historie 1482 – 1945. Med et kapitel om bogen i oldtid og middelalder, Gyldendal, 1974.

Hassø, Arthur G.: Den Danske Boghandlerforenings Historie gennem hundrede Aar, Den Danske Boghandlerforening, 1937.

Holst, Poul: En forlagsboghandler og hans virksomhed. En beretning om Otto B. Wroblewski’s virke i dansk boghandel og forlagsvirksomhed, privattryk, 2001.

Jørgensen, Niels Chr. og Niels Erik Knudsen: BMF’s historie 1883 – 1983, Den Danske Boghandlermedhjælperforening, 1983.

Koppel, Henrik: Spredte Træk af Boghandelens Historie, Henrik Koppels Forlag, 1932.

Nyrop, Camilius: Bidrag til Den Danske Boghandels Historie 1-2, Gyldendalske Boghandel, 1870.

Nyrop, Camilius: Huset Milo Oense - Bidrag til dansk boghandels historie, 1898.

Tryde, Ove: Danske Boghandler Biografier, G.E.C. Gads Forlag, 1947.

Wroblewski, Otto B.: "Om Boghandelen i Danmark i det 19. Aarhundrede", 1901.