Til forsiden
Udskriv siden

Klik på en region og se boghandlerne


Bjørnbak, Niels Peter

(4.5.1844-8.2.1899) født på Smidstrup Skole ved Hjørring, søn af højskoleforstander Thomas Bjørnbak og Ane Cathrine Pedersdatter. En farbror var politiker, Lars Bjørnbak. – Udlært hos A. Levin, Århus og medhjælper hos H.J. Bing & Søn, København. Overtog boghandelen i Rønne som 24-årig, drev den i 16 år, solgte og etablerede sig som boghandler i København, Peter Bjørnbak, St. Kongensgade 3. Drev også forlagsvirksomhed og etablerede sammen med Bergmann & Hansen og Th. Køster Forlagsinstituttet. – Gift med Anna Emilie Theodora Fjeldsøe (f.1. 8.18 4 8), ændrede i 1877 sit firmas navn til Fjeldsøe & Coog overlod det til S.H. Kalckar, mens han selv 1.1.1896 startede den kendte P. Bjørnbaks Konvolutfabrik. – Han beklædte flere tillidsposter og var bl.a. med til at starte Dansk Papirhandlerforening, hvor han var formand. – Kort sagt: fuld fart på. Han døde da også pludseligt, af et hjerteslag, knap 55 år og blev begravet på Holmens Kirkegaard. (Dolleris II + Nordisk Boghandlertidende 10.2.1899).


Forretninger

Litteratur om bogbranchen - et udvalg

Andersen, Otto: Tidsbilleder fra boghandelens verden, P. Haase & Søns Forlag, 1965.

Andersen, Otto og Aleks. Frølund: Bogladen – Dens ydre og indre, Den Danske Boghandlermedhjælperforening, 1926.

Boghandlermedhjælperen, red. C. Corneliussen, 1900.

Bøger og Forlag i Danmark i 125 år, 1837 - 1962, Den Danske Forlæggerforening, 1962.

O.H. Delbanco: Festskrift i Anledning af Boghandlerforeningens halvthundredaarsdag den 18. Januar 1887, Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn, 1887.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere. En personalhistorisk Haandbog, København, 1893.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere. En personalhistorisk Haandbog, Anden Udgave, Odense, 1906.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere 1837 – 1892 (Forsaavidt de ikke findes i Udgaven 1893). En personalhistorisk Haandbog, Odense, 1912.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere 1906 – 1918. En personalhistorisk Haandbog, Vejle, 1918.

Dolleris, Andreas: Den Danske Boghandel i Sønderjylland 1837 - 1920 – En historisk Fremstilling, Særtryk fra "Bogormen", 1920.

Dolleris, Andreas: Den Danske Provinsboghandels Historie – fra omtrent 1800 til 1915, Den Danske Provinsboghandlerforenings Stiftelse, 1986.

Frøland, Aleks.: Dansk boghandels historie 1482 – 1945. Med et kapitel om bogen i oldtid og middelalder, Gyldendal, 1974.

Hassø, Arthur G.: Den Danske Boghandlerforenings Historie gennem hundrede Aar, Den Danske Boghandlerforening, 1937.

Holst, Poul: En forlagsboghandler og hans virksomhed. En beretning om Otto B. Wroblewski’s virke i dansk boghandel og forlagsvirksomhed, privattryk, 2001.

Jørgensen, Niels Chr. og Niels Erik Knudsen: BMF’s historie 1883 – 1983, Den Danske Boghandlermedhjælperforening, 1983.

Koppel, Henrik: Spredte Træk af Boghandelens Historie, Henrik Koppels Forlag, 1932.

Nyrop, Camilius: Bidrag til Den Danske Boghandels Historie 1-2, Gyldendalske Boghandel, 1870.

Nyrop, Camilius: Huset Milo Oense - Bidrag til dansk boghandels historie, 1898.

Tryde, Ove: Danske Boghandler Biografier, G.E.C. Gads Forlag, 1947.

Wroblewski, Otto B.: "Om Boghandelen i Danmark i det 19. Aarhundrede", 1901.