Til forsiden
Udskriv siden

Klik på en region og se boghandlerne


H. Lohse’s Boghandel

Ophørt


Brevhoved fra 1940'erneLohses Forlag, Bernstorffsgade 21, København

Adresse: Storegade 25
By: Varde
Historie 

Filialer i Holsted 1896, Ølgod 1900 (måske allerede 1898) og Nørre Nebel 1904.

Forhandlere: E. Nissen, Ansager, S.P. Bjørnholt, Bording, fru N. Nørager, Bækmarksbro, frk. I. Madsen, Bøvlingbjerg, Chr. Sørensen, Gørding, L. Kirk, Harboøre, Hoven, Kibæk, Mølby, Nr. Nebel, S.P. Graversen, Nr. Nissum, A. Riber Bertelsen, Oxbøl, G. Gregersen, Outrup, Smidstrup, Sdr. Felding, frk. K. Christensen, Skovlund pr. Mølby, Chr. Jensen, Smidstrup pr. Fredericia, J. Jensen, Sdr. Felding, L.H. Jessen, Tistrup, frk. I.M. Knudsen, Tofterup og Chr. Andersen, Vildbjerg (omkr. 1948).

21.10.1861 etableres af H.H. Lohse (1833-1909).

6.12.1873 bliver samhandelsberettiget.

1.10. 1890 sønnen Ole Lohse bliver medejer i sin fars forretning. Boghandel og forlagsvirksomhed samt papir en gros.

1.7.1896 Ole Lohse (1867-1938) overtager forretningen.

1911 han køber Bethesdas Forlag i København og O. Tellefsens Forlag i Bergen.

1.11.1914 overtager ledelsen af Kirkelig Forening for Den Indre Mission. I sammenslutning hermed driver han forlagsvirksomhed og er hovedkommissionær for Østerlandsmissionen, Santhalmissionen, Dansk Missionsselskab, Teltmissionen. Israelsmissionen, Lægmandsbevægelsen for Ydre Mission, De Unges Forlag, Kristeligt Studenterforbund og Lutherstiftelsen.

Firma: O. Lohse, Bernstorffsgade 21, København.

1918 boghandelen fejrer 50-års jubilæum (Dansk Boghandlertidende 40/3.10.1918).

1.1.1926 Christen Sloth Christensen (1867 - 1934) og hans søn Johannes Sloth Christensen optages som medindehavere.

24.12.1934 Christen Soth Christensen dør.

3.10.1938 O. Lohse dør, og Johannes Sloth Christensen bliver eneindehaver. Forretningen har endnu 18 forhandlere fra “hovedkommissionstiden”.

1.1.1958 omdannes til AS med Johannes, hans kone Martha (f. 1899) og sønnen Ole Sloth Christensen (f. 1927) som parthavere og ledere.

1.7.1963 Johs. og Marta Sloth Christensen fratræder. Ole Sloth Christensen og H.C. Andersen bliver direktører.

1972 Marta Sloth Christensen dør.

22.1.1977 forretningen omdannes til ApS.

1980 overtager Ebbe Clausens Boghandel i Varde.

31.12.1997 bogladen ophører efter 136 år.

 
Personer: 

Litteratur om bogbranchen - et udvalg

Andersen, Otto: Tidsbilleder fra boghandelens verden, P. Haase & Søns Forlag, 1965.

Andersen, Otto og Aleks. Frølund: Bogladen – Dens ydre og indre, Den Danske Boghandlermedhjælperforening, 1926.

Boghandlermedhjælperen, red. C. Corneliussen, 1900.

Bøger og Forlag i Danmark i 125 år, 1837 - 1962, Den Danske Forlæggerforening, 1962.

O.H. Delbanco: Festskrift i Anledning af Boghandlerforeningens halvthundredaarsdag den 18. Januar 1887, Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn, 1887.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere. En personalhistorisk Haandbog, København, 1893.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere. En personalhistorisk Haandbog, Anden Udgave, Odense, 1906.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere 1837 – 1892 (Forsaavidt de ikke findes i Udgaven 1893). En personalhistorisk Haandbog, Odense, 1912.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere 1906 – 1918. En personalhistorisk Haandbog, Vejle, 1918.

Dolleris, Andreas: Den Danske Boghandel i Sønderjylland 1837 - 1920 – En historisk Fremstilling, Særtryk fra "Bogormen", 1920.

Dolleris, Andreas: Den Danske Provinsboghandels Historie – fra omtrent 1800 til 1915, Den Danske Provinsboghandlerforenings Stiftelse, 1986.

Frøland, Aleks.: Dansk boghandels historie 1482 – 1945. Med et kapitel om bogen i oldtid og middelalder, Gyldendal, 1974.

Hassø, Arthur G.: Den Danske Boghandlerforenings Historie gennem hundrede Aar, Den Danske Boghandlerforening, 1937.

Holst, Poul: En forlagsboghandler og hans virksomhed. En beretning om Otto B. Wroblewski’s virke i dansk boghandel og forlagsvirksomhed, privattryk, 2001.

Jørgensen, Niels Chr. og Niels Erik Knudsen: BMF’s historie 1883 – 1983, Den Danske Boghandlermedhjælperforening, 1983.

Koppel, Henrik: Spredte Træk af Boghandelens Historie, Henrik Koppels Forlag, 1932.

Nyrop, Camilius: Bidrag til Den Danske Boghandels Historie 1-2, Gyldendalske Boghandel, 1870.

Nyrop, Camilius: Huset Milo Oense - Bidrag til dansk boghandels historie, 1898.

Tryde, Ove: Danske Boghandler Biografier, G.E.C. Gads Forlag, 1947.

Wroblewski, Otto B.: "Om Boghandelen i Danmark i det 19. Aarhundrede", 1901.