Til forsiden
Udskriv siden


Den danske Provinsboghandlerforening


Medlemskort til det første boghandlermøde 1875

Fagmærke 1911

Bestyrelsen 1915: V. Kristoffersen, Jens Møller, S. Engsig, Chr. Milo og David Christensen

Aktiebrev til Provinsboghandlernes Almanakforlag

Johannes Barkholt på talerstolen 1949

Formandens brevhoved i Barkholts tidFra stiftelsesmødet 1891

30.5.1874 stiftes Provinsboghandlerforeningen på et boghandlermøde i Odense.

1890 opløses foreningen, da man ikke kunne gøre sig gældende over for forlæggernes forening, Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn.

4.8.1891 stiftes i Industriforeningens bygning i Odense Den danske Provindsboghandlerforening. Med det formål ”at værne om den danske Provinsboghandels interesser”. Kontingentet var 5 kr. om året eller 100 kr. for et livstidsmedlemsskab. Formand: Chr. Milo.

2.7.1892 stifter foreningen aktieselskabet Provinsboghandlernes Almanakforlag med en aktiekapital på 20.000 kr. Formand for selskabet H.J. Tørsleff.

7.2.1911 vedtager bestyrelsen at fremstille et fælles fagmærke - et uglemotiv - som må bæres af rabatberettigede boghandlere og bruges som logo. Fagmærket er fælles med Københavns Boghandlerforening.

1896 oprettes Fællesudvalget hvor både boghandlere og forlæggere har sæde.

1917 ny formand: Johannes Lyng.

1929 ny formand: David Christensen.

1934 ny formand: Johannes Weishaupt.

1935 oprettes der lokale kredse.

1937 ny formand: Johannes Barkholt.

28.5.1961 Johs. Barkholt træder tilbage – ny formand Thorvald Helweg.

28.1.1963 holder et fælles udvalg mellem Københavns Boghandlerforening og Den danske Provinsboghandlerforening sit første møde om en sammenlægning af de to foreninger.

27.10.1963 kl. 11 holder foreningen sin sidste generalforsamling.

27.101963 kl. 15 stiftes Den danske Boghandlerforening ved en sammenslutning af Københavns Boghandlerforening og Den danske Provinsboghandlerforening.

 

(Boghandleren nr. 30-31, 1966 + Andreas Dolleris: Den Danske Provinsboghandels Historie).Personer tilknyttet organisationen: