Til forsiden
Udskriv siden


Stinck, Carl Waldemar

(27.12.1817 - 22.2.1879) søn af postbud i København C. Stinck (boede i Springgade 14, senere Ved Stranden). Udlært og medhjælper i Vilh. Wanchers Papirhandel fra sin konfirmation til maj 1846, hvor han etablerede sig som boghandler. Drev også forlagsvirksomhed og var hovedkommissionær for store billedværker udgivet af bl.a. Kittendorff & Aagaard så som V. Holst: Felttogene 1848-50 og A. Fabricius: Danmarkshistorie (1854-55), N. Bache: Nordens Historie 1-5 (1867-76), Worsaae: Afbildning af nordiske Oldsager i Kjøbenhavn(1854) m.fl. og fra J.V. Tegner & Kittendorff: Billeder af danske Malerem.fl. (Dolleris II).


Forretninger