Til forsiden
Udskriv siden


Gravesen, Graves Christian

(11.9.1873-o.1924) var født i Ringkøbing, søn af guldsmed Jens Thomsen Gravesen og Maren Kjeldsen. Udlært i Bollerups Boghandel i hjembyen, medhjælper i A. Rasmussens Papirhandel i Ringkøbing, aftjente sin værnepligt, blev sekondløjtnant ved artilleriet og var tjenestegørende her 1896-97. Medhjælper hos Chr. Henrichsen, Horsens, Alfred Clausen, Sorø og Chr. Steinbach, København. Bestyrer og prokurist hos Emil Wiene på Københavns Østerbro 1898-1904. – Han beklædte flere tillidsposter inden for branchen og blev kaptajn af reserven. – Gift 31.3.1900 med Betty Camilla Mortensen (f. 7.11. 1873 på Fejø) datter af gårdejer Peter Andersen Mortensen og Ane Kristine Jørgensen. Hun var maler på Den kgl. Porcelænsfabriks kunstneriske afd., billedhugger og har udstillet på Charlottenborg. (Dolleris IV).


Forretninger