Til forsiden
Udskriv siden


Langhoff, Søren Boe

(1.9.1797 - 4.5.1864) svigersøn til J.J.H. Schoubothe, født i Helsingør, søn af fuldmægtig hos justitsråd Biørnesen, Niels Sørensen Langhoff og Birthe Cathrine Starup. Udlært i Hempelske Boghandel (Søren Hempel), Odense og medhjælper hos J.J.H. Schubothe på Børsen. – Søren Boe Langhoff var også forlægger, udgav tekniske og økonomiske værker og knyttede flere forfattere til forlaget, bl.a. Henrik Hertz, J.L. Heiberg og Carl Bernhard. – Medstifter af Boghandlerforeningen (den senere Forlæggerforening) og formand 1838 samt 1842-43, 1846 og 1849. Medstifter af Forlagsforeningen, hvis kasserer han var, samt af Selskabet til udgivelse af Øhlenschlægers Skrifter 1857. – Gift 18.12.1828 med Marie Elisabet Schubothe (f. 19.8.1803) datter af boghandler og forlægger J.J.H. Schubothe og Christine Petersen. – Så vidt vides findes ingen portrætter af S.B. Langhoff, men af venner beskrives han som »En ret svær mand af middelhøjde med hornbriller, et temmelig stort ansigt uden skæg, høj pande, håret let kruset«. Hans bod på Børsen har Henrik Hertz skildret i »Mødet i Dyrehaven« i »Anonym Nytaarsgave 1832« (s. 21-25) (Dolleris I + Dansk Biografisk Leksikon).


Forretninger

Foreninger