Til forsiden
Udskriv siden


Schubothe, Johan Jürgen Heinrich

(14.5.1761 - 4.8.1828) født i København (Skt. Petri), søn af tjener hos dr. von Berger, Georg Christoph Schubothe (1722-61) og Maria Elisabeth Amelung (moren giftede sig igen med skrædder Johann Hendrich Bodenstein, mens sønnen kom i huset hos kammertjener C.G. Goebel, der satte ham i boghandlerlære hos Heineck & Faber og Nitschke. Medhjælper hos sidstnævnte indtil overtagelsen. – Besøgte som sine forgængere de store udenlandske bogmesser og drev også forlagsvirksomhed især med videnskabelige og pædagogiske skrifter, bl.a. Rasmus Rask: »Vejledning til det Islandske eller gamle Nordiske Sprog« (1811) og Jens Kragh Høst: »Geheimekabinetsminister Grev J.F. Struensee og hans ministerium 1-3 (1824), der også udkom på tysk 1826-27. – Til Schubothes forlag knyttedes en lang række forfattere, bl.a. en vis Malthe Møller, der kom til at koste sin forlægger en bøde på 500 Rdlr., et dengang enormt beløb, der var ved at lukke forretningen og påvirkede den økonomisk i over 20 år. Møller havde udsendt et anonymt skrift, »Repertorium for Fædrelandets Religionslærere« (1795-97), og beskyldte Søren Gyldendal for eftertryk, hvilket denne ikke ville lade sidde på sig. Schubothe nægtede at udlevere sin forfatters navn og måtte derfor selv bøde. – J.J.H. Schubothe var en højt anset kollega, der havde forbindelse med mange boghandlere i provinsen. Han var gift med Christine Petersen (d. 1807). (Dolleris I).


Forretninger