Til forsiden
Udskriv siden


Wøldike, Frederik

(13.8.1832 - 12.3.1883) søn af krigskancellisekretær Markus Wøldike og Anna Margrete Dorothea Gede. Lærling og medhjælper hos C.A. Reitzel 1848-55 efterfulgt af en længere udlandsrejse. Etablerede ved hjemkomsten boghandel i Nygade, som han to år senere afstod til Andr. Schou. Fortsatte udelukkende med forlagsvirksomhed fra adressen Gråbrødretorv 99. Udgav litteraturhistoriske og historiske værker, oversatte forfattere og på billedsiden bl.a. »Dorés Billeder til Bibelen«. 1863 meldte han sig ud af Boghandlerforeningen (forlæggerne) og blev samme år slettet som rabatberettiget boghandler, muligvis fordi han forsøgte at handle direkte med landets skolelærere. Søgte flere gange om atter at blive optaget, fik afslag indtil 15.3.1865. – 26.7.1870 solgtes en stor del af hans forlag ved offentlig auktion og blev spredt. – Hædret 1880 med den svenske medaille Literis & Artibus og den norske guldmedaille ‘for fortjenstfuld virksomhed’. – Gift 6.11.1837 med Sally Elisabeth Gundestrup ( 24.5. 1835 - 14.3.1872) datter af grosserer Ludvig E. Gundestrup og Charlotte Emilie Wright og søster til boghandler i Odense Th. Gundestrup. (Dolleris I + Gustav Wied: »Nogle erindringer fra min Boghandlertid« i Aarsskrift, udgivet af BMF 1896 (s. 54-58) nok ikke helt historisk korrekte).


Forretninger