Til forsiden
Udskriv siden


Riise, Jacob

(12.9.1791 - 24.2.1872) søn af bogholder Christian Fischer Riise og Caroline Vilhelmine Foltmar. Efter studentereksamen og filosofikum lærer i historie og geografi ved Borgerdydskolen 1811-21 og samtidig amanuensis ved Universitetsbiblioteket 1819-20. 1824 kopist og 1829-31 amanuensis ved Det kgl. Bibliotek. – Skrev og oversatte mange bøger, især inden for sine fag, historie og geografi, oversatte en stor del af bindene til »Archiv for Historie og Geographie« 1-75, som hans bror, Johan Chr. Riise (1794-1875), udgav og leverede biografier til »Gallerie af berømte og mærkelige danske Mænd og Qvinder« (1848-50) samt til »Historisk geographisk Archiv« bind 46-75 (1850- 64). – Udnævntes 1831 kammersekretær. – Gift 22.6.1823 med Jensine Emilie Hansen (26.12.1804 - 22.3.1848) datter af urtekræmmer Peter Frederik Hansen. (Dolleris I)


Forretninger