Til forsiden
Udskriv siden


Fischer, Asger Conrad Matthiassen

(5.10.1895 - 26.10.1985) født på Frederiksberg, søn af kreaturkommissionær Conrad F. Fischer og Alexandra Matthiassen. Gift 8. okt. 1921 med Henny Nandrup, født 25. april 1898. – Student 1913, ved boghandel og forlag i Næstved, København, London og Paris. Var 8.8.1930 - 1.2.1936 afdelingsleder i den nyoprettede Illums Bogafdeling. Medindehaver af Fischer & Krarups boghandel 1936-45, indehaver af Fischers Forlag fra 1936. Adm. dir. for Den Permanente 1945-59, kunstnerisk konsulent for Bing & Grøndahl 1960-71. Bestyrelsesmedlem af Forening for Boghaandværk’s Kbh. afd. 1947-67. – Udstilling "Fischers Forlag gennem 25 år" på Kunstindustrimuseet 1961. (Kraks Blå Bog 1985).


Forretninger