Til forsiden
Udskriv siden


Bojesen, Ernst Severin Jens

(23.2.1849-10.7.1925) blev født i Sorø som søn af postmester Dominico Bojesen (1813-1870) og Engelke Jensine Busck (1815-1870). Efter præliminæreksamen kom han i 1865 i lære hos boghandler og forlægger Frederik Wøldike. Bojesen var fuld af ideer og kunne både tegne og digte. Gennem Wøldike kom han i forbindelse med kunstnerkredse i København. 23 år gammel etablerede han sig sammen med en ældre Wøldikekollega, Christen Thomsen (184195), som bog- og papirhandler under beskedne former i Skindergade i Kbh. De to kompagnoner skiltes 1878, og Ernst Bojesen åbnede egen papir- og kunsthandel i Vimmelskaftet, 1882 flyttet til Nygade hvor han vandt ry som fornøjelsesråd for det københavnske borgerskab og begyndte som forlægger. Med hæfterne Juleroser, 1881-, Børnenes Juleroser, 1884-, Oldfux 1881–88 og Blæksprutten, 1889- skabte han en ny i begyndelsen fagligt omstridt, men af publikum stærkt yndet litteraturgenre der hurtigt efterlignedes herhjemme og i det øvrige Norden. Juleroser udkom fra 1885 i en svensk udgave. Sin mest geniale indsats ydede Ernst Bojesen fra 1897 med ugebladet Frem hvis indhold ved årgangenes slutning udgjorde færdige populærvidenskabelige bøger af høj karat. Den dansk-norske udgave nåede det dengang svimlende oplag på godt 100.000, og en svensk udgave, Ljus blev ligeledes en betydelig succes. Mellem Ernst Bojesen og Gyldendal, fra 1896 ledet af Peter Nansen, opstod i årene før og efter 1900 en voldsom syv år lang konkurrence, den såkaldte "forlagskrig" som efterhånden blev økonomisk belastende for begge parter. Den ophørte 1903 da de to forlag sammensluttedes til aktieselskabet Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag med Nansen og Ernst Bojesen som ledende direktører. De to hidtidige modstandere mødtes i et loyalt og frugtbart samarbejde. - Gift 1876 med Thyra Valborg Fylla Rønsholdt (23.9.1855-2.4.1933). Sønnen Kay Bojesen blev en kendt designer. Ernst Bojesen blev Ridder af Dannebrog 1915. (Dansk Biografisk Leksikon + Ove Tryde: Danske Boghandler Biografier).


Forretninger

Foreninger