Til forsiden
Udskriv siden


Rasmussen, Rasmus Christian

(4.5.1877-5.7.1941) født i Bred i Vissenbjerg, søn af drejermester Rasmus Rasmussen (18.4.1843 - 11.6.1908) og Ane Mortensen (17.6.1846 - 12.1.1925). – Efter præliminæreksamen og militærtjeneste (sekondløjtnant) rejste han til Manila på Filippinerne. – Gift i Frederikssund 24.2.1909 med Gerda Hastrup (f. 20.10.1882) født på Fugleviglund, Vissenbjerg sogn, datter af landmand og teglværksejer Julianus Vilhelm Hastrup (21.11.1851-2.12.1898) og Anna Emilie Eleonora Estrup (17.5.1852-1.7.1925). Sammen med hende tog han igen til Manila. Parret kom hjem i 1921, hvor Rasmus Rasmussen og en kompagnon, Laurits Christensen, overtog J.J. Ebbesens boghandel i Frederikssund efter Valdemar Nielsen. – Rasmussen døde i 1941 efter længere tids sygdom, hvorefter hans enke førte forretningen videre med datteren Else Hastrup Rasmussen som daglig leder. (VM).


Forretninger