Til forsiden
Udskriv siden


Elling, Lars

(25.6.1816-18.6.1884) født i Kalundborg, ældste søn af toldfuldmægtig Michael Elling og Elisabeth Krag. – Var først ansat hos justitsråd Birch på By- og Herredskontoret i Slagelse, senere godsfuldmægtig på Lerchenborg, men han var meget litteraturinteresseret og etablerede sig som 32-årig som boghandler i Kalundborg. Han fik hurtigt vakt Kalundborg-borgernes interesse for gode bøger, som han dels solgte, dels lejede ud gennem sit lejebibliotek, der efterhånden blev meget velforsynet. Og han og hans kone gik over i litteraturhistorien med deres »dejlige gamle have«, som den norske forfatter Sigrid Undset skrev om i sin bog Elleve år (Undset’s mor var dansk). – Lars Elling handlede også med tobaksvarer, som han importerede fra Holland. Han tog ivrigt del i byens officielle liv, bl.a. var han i en periode byrådsmedlem. Sammen med købmand Ole Lund satte han sig et varigt minde, da de plantede Ellinglund. Var i mange år forligskommissær og kirkeværge. – Gift 5.7.1851 med Emma Christine Knudsen (31.1.1823-12.12.1892) datter af godsinspektør på Samsø Jens Knudsen og Susanne Marie Lund. Hun fortsatte sin mands forretning efter hans død og sammen med de to sønner, Christian og Jens Elling. (Dolleris II + Bogmarkedet 1/2/3 1988).

Emma og Lars Ellings to sønner var kendt i Kalundborg som »Den smukke Elling« og »Den grimme Elling«:

 


Forretninger