Til forsiden
Udskriv siden


Erichsen, Thomas

(4.3.1806-22.7.1886) var født i Randers, søn af handskemager Erik Thomsen og Helene Heilschou. – Tog dansk juridisk eksamen 1830 og blev amtsfuldmægtig i Rønne. 30.1.1850 nedsatte han sig som prokurator og var fra 1853 konstitueret auditør og intendant ved Bornholms Væbning. Og så drev han altså også en tid boghandel. Han åbnede boghandel "for at hjælpe på de knappe indtægter". – Efter at have afhændet forretningen i 1871 fortsatte han sine juridiske virksomhed. Udnævntes 26.5.1865 til kancelliråd og hædredes 1874 med R. – Han var en ivrig havedyrker og botaniker, og hans smukke have var vidt berømmet. – Gift 13.11.1838 med Michella Cathrine Westh (f. 29.5.1812) født på Loftsgaard, Vestermarie sogn på Bornholm, datter af proprietær, kaptajn Lars Hansen Westh og Agnete Elisabeth Kofoed. – Datteren Vilhelmine Charlotte Erichsen (f. 6.5.1852) var som ganske ung med til at passe sin fars boghandel. Her mødte hun den unge digter og maler Holger Drachmann (1846-1908), der to somre fulgte Zahrtmanns Malerskoles sommerkursus på Bornholm. Hun og Drachmann forlovede sig, og hun fulgte med ham til København, hvor hun blev godt modtaget i det litterære miljø. De blev også gift, men ægteskabet holdt ikke. I 1874 blev de skilt efter en pinefuld retssag, hvor bl.a. Edvard Brandes vidnede imod Drachmann, der syg og nedbrudt rejste til Italien, hvor han begyndte at digte for alvor. Vilhelmine giftede sig igen med proprietær V. Hilarius Kalkau, der adopterede hendes og Drachmanns lille datter. (Dolleris II + Paul V. Rubow: "Holger Drachmanns ungdom", Munksgaard, 1940).


Forretninger