Til forsiden
Udskriv siden


Dauw, Jacob Frode

 

(25.7.1837-12.12.1905) født i København, søn af urtekræmmer Jacob Dauw og Inger Kirstine Erslev. – Formentlig udlært i Randers, senere medhjælper hos Emil Fix i Næstved. Etablerede sig som bogbinder i Præstø, men udvidede senere bogbinderiet til også at omfatte til bog- og papirhandel. Efter at have solgt forretningen i Præstø, slog han sig ned som bogbindermester i Møntergade 15 i København. – Gift med Dorothea Charlotte Magdalene Rason (f. 19.7.1847) datter af hattefabrikant i Næstved, Heinrich Georg Rason og Frederikke Vilhelmine Hoffmann. (Dolleris).


Forretninger