Til forsiden
Udskriv siden


Bing, Jacob Martin

(15.4.1833 - 8.12.1903) søn af Meyer Herman Bing og Eva Simonsen. 1848-51 uddannet i Paris og London og fra sept.1851 medhjælper i farens forretning, som han overtog 1.1. 1863 sammen med sin svoger Benny Henriques. – Overtog også sin fars tillidshverv som direktør for den jødiske Carolineskole, som formand for Den danske Ballets private Pensionsfond og for Understøttelsesforeningen for danske bildende Kunstnere og deres Efterladte. Etatsråd 1900, R. 1894. – Gift 7.9.1858 med Amalie Warburg (11.10.1837 - 28.9.1916) født i Göteborg, datter af dansk konsul Michael Warburg og Hanne Salomonsen. (Dolleris I).


Forretninger