Til forsiden
Udskriv siden


Permin, Ole

(f.8.3.1959) søn af  Ib Permin (1923-79), der var udlært hos Arnold Busck og i udlandet (London, Amsterdam), blev sendt til Norge for at styrke dansk litteratur dér. Tilbage i Danmark 1953 hos C.A. Reitzel og i mange år tilknyttet Høst & Søns forlag. – Ole Permin blev student fra Birkerød Statsskole i 1979 og blev udlært i Allerød Boghandel v/Erik Wagtberg i 1986. Han fortsatte et år som medhjælper, derefter Arnold Busck Birkerød, hvor Hans J.W. Andersen var faglig leder, mens Ole Permin havde ansvar for bogafdelingen. – Startede i 1988 på det daværende Boghandlerakademiet, som skulle læses ved siden af merkonom i markedsføring. Færdig i sommeren 1991 sammen med Jens Munk, Kolding, Ejner Bang-Andreasen Viborg, Jens Viltoft, Stakbogladen i Århus og Karen Danielsen, Magasin i København. Sad selv med i uddannelsesudvalget omkring denne uddannelse sammen med Elisabeth Brodersen, Ib Schierbeck, Jens Viltoft, Leif Jochimsen, Niels Erik Knudsen m.fl. Har desuden taget en lang række efteruddannelseskurser inden for marketing som ledelse. 1991 leder af Byggecentrums boghandel og fra 1993 tillige af forlagsaktiviteterne og har siden haft en lang række ansvarsområder inden for Byggecentrums virke. Her kan fx nævnes opbygningen af en intern marketingafdeling og ledelse af mødecenter og udstillingsaktiviteter m.m. – Sidder i to virksomhedsbestyrelser: V&S Byggedata A/S, der udgiver prisbøger, beregningsværktøjer til overslag i byggeriet og salg samt udvikler edb-programmer. Desuden i BygNet A/S som driver internetportalen www.bygnet.dk, der bl.a. "hoster" Byggecentrums internet-boghandel. (Egne oplysninger efterår 2006).


Forretninger